Срокове, такси и настаняване

Срокове, такси и настаняване

Срокове

  • 31.03.2017 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада
  • 21.04.2017 г. – краен срок за изпращане на доклада

Такса за участие

  • 90 лв. – за участици от страната
  • 50 евро – за участници от чужбина

Сметки за спонсориране на конференцията и за превеждане на таксите за участие

Банкова сметка в лева Банкова сметка в евро
Банка: СИБАНК ЕАД Банка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00 IBAN: BG 61 BUIB 9888 3429 2762 40
BIC: BUIBBGSF BIC: BUIBBGSF
Основание на плащане: Такса за участие в международна научна конференция на ИУ, име на участника (ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат)

 

Настаняване
За улеснение на участниците в конференцията предлагаме възможност за настаняване в хотели, с които ИУ – Варна има договорка за преференциални цени.

Други хотели в близост до университета: