Икономически университет – Варна

Катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“

гр. Варна 9002, бул. „Княз Борис I“ 77

e-mail: katedra_bini@ue-varna.bg