Новини

33-та Международна научно-практическа конференция на тема „Строително предприемачество и недвижима собственост“ ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Официалното откриване на събитието e в 10.00 часа в ЗАЛА 1 (академична сграда).

Научният форум се организира за 33-та поредна година от катедра „Икономика и управление на строителството“ при ИУ – Варна. Тази година той е посветен на 65 години от създаването на катедрата. Участие в конференцията са заявили представители на академичната общност от ИУ – Варна, Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Санкт-Петербургски държавен университет – Русия, Санкт-Петербургски държавен икономически университет – Русия, Петербургски държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I“ – Русия, Икономически университет Краков – Полша, Висше професионално държавно училище на президент Станислав Вайцяховски – Калиш – Полша, Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, Агенция за недвижими имоти „Явлена – Варна“ ООД, България.

Международните представители, които лично ще представят своите доклади на форума, са: проф. д-р ик. н. Марина Юденко от Санкт-Петербургски държавен икономически университет, доц. д-р Светлана Николихина от Петербургски държавен университет по пътища и съобщения, доц. д-р Олга Ковалевская от Санкт-Петербургски държавен икономически университет, д-р Джордже Догареску – оторизиран оценител на недвижими имоти, Румъния.