Редакционна колегия


Проф. д-р Пламен ИЛИЕВИкономически университет – Варна, България

Проф. д-р Константин КАЛИНКОВ Икономически университет – Варна, България

Проф. д-р Стоян СТОЯНОВ Икономически университет – Варна, България

Проф. д-р Румен КАЛЧЕВ Икономически университет – Варна, България

Проф. д-р Йорданка ЙОВКОВАУниверситет за национално и световно стопанство, България

Проф. д-р ик. н. Сергей МАКСИМОВСанкт-Петербургски държавен икономически университет, Русия

Доц. д-р Иван ЖЕЛЕВ Икономически университет – Варна, България

Доц. д-р Петко МОНЕВ Икономически университет – Варна, България

Доц. д-р Иван ЙОВЧЕВ Икономически университет – Варна, България

Доц. д-р Божидар ЧАПАРОВ Икономически университет – Варна, България

Доц. д-р ик. н. Марина ЮДЕНКО –  Санкт-Петербургски държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I“, Русия

Доц. д-р Славомир ПАЛИЦКИПознански университет по икономика и бизнес, Полша

Гл. ас. д-р Анна ГОСПОДИНОВАИкономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Севдалина ХРИСТОВА Икономически университет – Варна, България

Гл. ас. д-р Катя АНТОНОВА Икономически университет – Варна, България

Старши преподавател, д-р Изабела РАЦКАУниверситет за приложни науки – Калиш, Полша