Срокове

  • До 30. 09. 2020 г. – изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка за участие на сайта
  • До 14. 10. 2020 г. – изпращане на докладите чрез формата за заявка за участие на сайта
  • До 19. 10. 2020 г. – получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие
  • До 24. 11. 2020 г. – изпращане на сканиран платежен документ на имейл адрес: emc@ue-varna.bg

Такси

Такси за правоучастие:

  • 150 лв. – за автор или колектив (за един доклад), представители на академичната общност.
  • 300 лв. – за автор или колектив (за един доклад), представители на фирми или публичната администрация.

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банков път:

Банка: ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG73STSA93003129276200

Основание за плащане: име на участника, такса за участие в конференция на катедра ИУС при ИУ – Варна. Ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с
Булстат.

Участниците с доклад в конференцията следва да изпратят сканирано копие на документа, удостоверяващ превода на таксата за правоучастие на имейл адрес: emc@ue-varna.bg