Срокове

  • До 20.10.2022 г. – изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка за участие на сайта
  • До 10.11.2022 г. – изпращане на докладите чрез формата за заявка за участие на сайта
  • До 15.11.2022 г. – получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие
  • До 23.11.2022 г. – изпращане на сканиран платежен документ на имейл адрес: emc@ue-varna.bg

Такси

Такси за правоучастие:

Такси за присъствено участие

  • 100 лв. – за автор или колектив (за един доклад).

Такси за дистанционно участие

  • 50 лв. – за автор или колектив (за един доклад).

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банков път:

Банка: ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN: BG73STSA93003129276200

Основание за плащане: име на участника, такса за участие в конференция на катедра БИНИ при ИУ – Варна. Ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.

Участниците с доклад в конференцията следва да изпратят сканирано копие на документа, удостоверяващ превода на таксата за правоучастие на имейл адрес: emc@ue-varna.bg