Срокове

  • До 21. 09. 2018 г. – регистрация за участие
  • До 08. 10. 2018 г. – изпращане на докладите
  • До 16. 10. 2018 г. – получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие
  • До 05. 11. 2018 г. – изпращане на сканиран платежен документ на имейл адрес: emc@ue-varna.bg