ТаксиТаксата включва материали за конференцията, сборник с доклади и кафе-пауза.

 

Такси за правоучастие:

  • 150 лв. – за автор или колектив (за един доклад), представители на академичната общност.
  • 300 лв. – за автор или колектив (за един доклад), представители на фирми или публичната администрация.

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банков път:

Банка: ДСК ЕАД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG73STSA93003129276200

 

Основание за плащане:
име на участника, такса за  участие в конференция на катедра ИУС при ИУ – Варна.

Участниците с доклад в конференцията следва да изпратят сканирано копие на документа, удостоверяващ превода на таксата за правоучастие на имейл адрес:
emc@ue-varna.bg