• Устройство на територията и планиране на населените места
 • Местно управление и самоуправление
 • Инвестиционен процес и инвестиционни проекти
 • Организация и икономика на строителството
 • Мениджмънт на строителното предприятие
 • Иновации в строителството
 • Устойчиво строителство
 • Дигитализация и изкуствен интелект в строителството и бизнеса с недвижими имоти
 • Пазар и оценяване на недвижими имоти
 • Икономически, управленски и правни аспекти на недвижимата собственост
 • Пропърти и фасилити мениджмънт на сгради и съоръжения
 • Икономика на инфраструктурата и мрежовите услуги
 • Мениджмънт на енергийни и ютилити компании
 • Публично-частни партньорства
 • Обществени поръчки
 • Управление на риска и застраховане