Уважаеми колеги,

От името на академичния състав на катедра „Правни науки“ имаме удоволствието да Ви поканим за участие в Национална научна конференция на тема: „ПРАВОТО И БИЗНЕСЪТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО“, която ще се проведе на 8 ноември 2019 г. в Икономически Университет – Варна, Зала 1 от 9:30 часа.

Настоящата конференция е повод за среща на практици и учени от различни сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи решения, които да съдействат за решаване на правните предизвикателствата в икономиката.

 

С уважение:

доц. д-р Андрияна Андреева - Ръководител катедра „Правни науки“

Тематични направления

Развитие на частното право за усъвършенстване на бизнеса

Развитие на публичното право за усъвършенстване на бизнеса

Предизвикателства и тенденции пред правната уредба в областта на търговското право

Предизвикателства и тенденции пред правната уредба в областта на трудовото право и обществено осигуряване

Заявка за участие

В конференцията може да се участва максимално с два доклада /становище, изказване/ – лично или в съавторство.