НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНАЛНА  ИКОНОМИКА И  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Заявка за участие