НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНАЛНА  ИКОНОМИКА И  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Контакти

Адрес за кореспонденция
Научноизследователски институт
Икономически университет – Варна
бул. „Княз Борис I” № 77
гр. Варна, 9002

За контакти
E-mail: research@ue-varna.bg
Телефонен номер: +359 882 913 208
Лице за контакт: Димитрина Бакалова