НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНАЛНА  ИКОНОМИКА И  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Срокове и такса

Срокове
31.10.2017 г. – Изпращане на заявка за участие с резюме
06.11.2017 г. – Потвърждение за приемане на заявката
10.11.2017 г. – Изпращане на докладите
13.11.2017 г. – Потвърждение за приемане на доклада
16.11.2017 г. – Заплащане на такса за участие
Такса за участие
40 лева – за автор или колектив (за един доклад)Сметка за превеждане на таксите за участие
Банкова сметка: BG39BUIB98883129276200
BIC: BUIBBGSF
СИБАНК ЕАД
Основание: Такса за участие на (Вашите имена) в конференция на Научноизследователски институт при ИУ-Варна