Важни срокове

Срок за регистриране за участие със заглавие и резюме на доклада    – 30.04.2018 г.

Срок на потвърждаване на заявките за участие по е-mail – 10.05.2018 г.

  • Срок за изпращане на докладите в пълен обем – 30.06.2018 г.
  • Срок за представяне на рецензиите на докладите – 30.07.2018 г.
  • Срок за окончателно представяне на докладите – 20.08.2018 г.
  • Срок за внасяне на таксата за участие: 31.08.2018 г.

Кореспонденцията ще се води по email