Контакти

Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна, Варна, 9002, бул. „Сливница“ 158-А

E-mail: college_conference@ue-varna.bg

Тел.: 0879335580