Организационен съвет

Председател: доц. д-р Генка Рафаилова

Зам.-председател: доц. д-р Гинка Димитрова

Членове:

  • доц. д-р. Снежина Кадиева
  • ст. преп. Светла Недева
  • ас. Златка Тодорова
  • Росица Димитрова