На 15 май 2015 г. в Икономически университет – Варна

ще се проведе

Международна научна конференция

на тема

ИКОНОМИКАТА В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ: НАЦИОНАЛНИ, РЕГИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ПРОГРАМА

Сборник с доклади:

Икономически университет - Варна Икономически университет - Варна Икономически университет - Варна