Уважаеми колеги,

Академичният състав на катедра „Обща икономическа теория“ Ви кани за участие в кръгла маса на тема
Критиката на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 г.”,
която ще се проведе на 24 и 25 юни 2016 г. в Икономически Университет – Варна.


Сборник с доклади:


Можете да изтеглите/разгледате сборника с доклади в pdf формат (2.4МБ)


С уважение:         
проф. д-р. Зоя Младенова
Ръководител катедра „ОИТ“

доц. д-р. Христо Мавров
Председател на организационния комитет