Катедра "Информатика" при
Икономически университет – Варна


Ви кани да вземете участие в

Международната научна конференция


"Информационните технологии в бизнеса и образованието",

която ще се проведе на

17.10.2014 г.

Програма

UE-Varna