Факултет "Информатика" при
Икономически университет – Варна


Ви кани да вземете участие в

Студентска научно-практическа конференция


"Информатика, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност",

която ще се проведе на

20.10.2017 г.

Победители от тематични направления:

• Информационни технологии:

• I-во място: Радостина Петрова – ИУ – Варна

• II-ро място: Стоян Стоянов – ИУ – Варна

• III-то място: Емилия Станчева – ИУ – Варна

• Математика и математическо образование:

• I-во място: Ляпина Елена, Павлова Мария – САФУ

• II-ро място: Лукина Вероника, Форкунова Лариса – САФУ

• III-то място: Корельска Александра – САФУ

• Статистически методи и изследвания:

• I-во място: Анелия Недева – ИУ – Варна

• II-ро място: Михаела Тодорова – ИУ – Варна

• III-то място: Илия Вукарски – УниБИТ – София