Срокове

06.09.2023 г. изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка в уеб сайта
15.09.2023 г. получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие
20.09.2023 г. изпращане на окончателен вариант на докладите чрез формата за заявка в уеб сайта
30.09.2023 г. заплащане на такса за участие

Такси за участие

  • 80 лв. на доклад (за участници от страната) и присъствено участие в конференцията
  • 80 евро на доклад (за участници от чужбина) и присъствено участие в конференцията
  • 50 лв. на доклад (за участници от страната) и дистанционно участие в конференцията
  • 50 евро на доклад (за участници от чужбина) и дистанционно участие в конференцията
  • 40 лв. (за участие с втори доклад) 
  • 60 лв. (за участие с фирмена презентация)
  • Участието в дискусиите е безплатно

Таксата за участие включва: пакет с материали от конференцията; кафе-пауза.

Банкова сметка

Банка УниКредит Булбанк АД
Титуляр: Икономически университет – Варна
IBAN: BG59UNCR70003125161789 (в лева)
IBAN: BG87UNCR70003425163758 (в евро)
BIC: UNCRBGSF

Основание на плащане: Участие в конференция „Управление на човешките ресурси“; име на участника (ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат).

Таксите за банковия превод са за сметка на участника(ците). Сканирано копие от платежния документ (с файлово разширение .pdf, .jpg или doc), удостоверяващ превода на таксата, се изпраща на електронната поща на конференцията в посочения срок.