Основната цел на списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“ („Construction Entrepreneurship and Real Property“) е създаването на научно-изследователска платформа, която дава път на новаторски идеи и възможност за обмен на изследвания с научна и практическа стойност. Свързаните с тази цел разходи се покриват единствено от публикационната такса.

Таксата за публикуване на статия на външни автори, не участвали в едноименната, ежегодна, международна научно-практическа конференция, в списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“ („Construction Entrepreneurship and Real Property“) е 100 лв. за автори от България и 50 евро за автори от други страни.

При две положителни рецензии, авторът ще бъде известен по електронна поща за подробности около превода на таксата.