10:00 ч. – 12:30 ч. Пленарна сесияИзлъчване на живо в YouTube:
https://youtu.be/LBSxIzb90HM
13:30 ч. – 18:30 ч. Дискусионни панели по тематични направленияВиртуална стая в Google Meet:
https://meet.google.com/tcc-mhdu-ugb

Програма на конференцията

Ако не можете да видите PDF файла с програмата, изтеглете от линка. Download