Програма към Издание 2021

07.10.2021 - 08.10.2021

09:00 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10:00 - 10:10

ОТКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА - ДОЦ. Д-Р ИВАН КУЮМДЖИЕВ – ДИРЕКТОР НА ЦИПНИКТ

10:10 - 10:20

ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ – ПРОФ. Д-Р ЕВГЕНИ СТАНИМИРОВ - РЕКТОР НА ИУ-ВАРНА И ПРОФ. Д-Р СТОЯН СТОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕГ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ИУ-ВАРНА

10:20 - 10:30

Поздравителни адреси

Модератор
Икономически университет - Варна

Георги Зеленков

Икономически университет - Варна

10:40 - 10:55
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАЙН И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ

доц.д-р Галина Момчева

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

10:55 - 11:10
Технически университет - София

Електронно управление в Технически университет - София

доц. д-р инж. Росен Радонов

Технически университет - София

11:10 - 11:30

КАФЕ ПАУЗА

11:30 - 11:45
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

Научени уроци при преподаване в хибридна среда

доц. д-р Евгения Ковачева

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

11:45 - 12:00
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

Управление на учебния процес в платформата за електронно и дистанционно обучение "Moodle"

подп. Георги Петров Христов

Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново

12:00 - 13:00

ОБЕДНА ПОЧИВКА

Модератор
Университет за национално и световно стопанство - София

Проф. д-р Валентин Кисимов

Университет за национално и световно стопанство - София

13:00 - 13:15
Икономически университет - Варна

Електронни плащания на университетски такси в системите на ИУ-Варна

Петя Петрова

Икономически университет - Варна

13:15 - 13:25
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Изготвяне и регистриране на дипломите за висше образование, издавани от Великотърновския университет

Светлана Трифонова-Чернева

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

13:15 - 13:25
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Изготвяне и регистриране на дипломите за висше образование, издавани от Великотърновския университет

доц. д-р Лъчезар Лазаров

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

13:30 - 13:45
Нов български университет - София

Обратната връзка от преподаватели и студенти за процеса на обучение в пандемична ситуация.

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

Нов български университет - София

14:00 - 14:20

КАФЕ ПАУЗА

14:20 - 14:35
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Дигитална инфраструктура за съвместни програми на висшите училища

проф. д-р Елиза Стефанова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

14:25 - 14:40
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Дигитална инфраструктура за съвместни програми на висшите училища

Атанас Георгиев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

14:40 - 14:55
Медицински университет - Пловдив

ИТ иновации в Медицински университет - Пловдив

проф. д-р Нешка Манчорова

Медицински университет - Пловдив

15:00 - 15:20

кратки презентации

15:40 - 15:50

Открита дискусия

16:00 - 16:10

ЗАКРИВАНЕ НА ДЕН ПЪРВИ НА КРЪГЛАТА МАСА

10:00 - 10:10

Начало на презентациите на втори ден

Модератор
Икономически университет - Варна

Иван Куюмджиев

Икономически университет - Варна

10:10 - 10:25
Тракийски университет - Стара Загора

Създаване на сигурна среда за онлайн изпити (Опитът на Тракийски университет)

гл.ас. д-р Надежда Ангелова

Тракийски университет - Стара Загора

10:10 - 10:25
Тракийски университет - Стара Загора

Създаване на сигурна среда за онлайн изпити (Опитът на Тракийски университет)

доц.д-р Габриела Кирякова

Тракийски университет - Стара Загора

10:10 - 10:25
Тракийски университет - Стара Загора

Създаване на сигурна среда за онлайн изпити (Опитът на Тракийски университет)

доц. д-р Неделин Марков

Тракийски университет - Стара Загора

10:30 - 10:45
Американски университет в България - Благоевград

AI-базирани курсове по статистика и математика в АУБГ

гл. ас. Христо Илиев

Американски университет в България - Благоевград

10:45 - 11:00
Икономически университет - Варна

Изграждане на интегрирана студентска карта

Петър Димитров

Икономически университет - Варна

11:00 - 11:15
ОРАК Инженеринг

Дигитализация на студентските субсидии за хранене - studentid.mon.bg

Ангел Козлуджов

ОРАК Инженеринг

11:15 - 11:30

КАФЕ ПАУЗА

11:30 - 11:45
АдминСофт

Информационните технологии в помощ на администрацията: друг поглед към набирането и анализа на данни

Радосвета Дракева

АдминСофт

11:45 - 12:00

Открита дискусия

12:00 - 13:00

ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 - 13:15

ЗАКРИВАНЕ НА КРЪГЛАТА МАСА