IT Иновации във висшето образование 2021

Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища и разкриване на нови възможности при комуникация между институциите

7 - 8 Октомври 2021

Ежегодна кръгла маса

програма
Програма

Разгледайте програмата на събитието по дни

Програма
видеа
Видеа

Вижте записите от представянията на участниците и проведените дискусии

Видеа
галерия
Галерия

Разгледайте снимките, които отразяват най-важните моменти от събитието

Галерия

Регистрирани участници

Американски университет в България - Благоевград
Американски университет в България - Благоевград
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив
Висше училище по застраховане и финанси - София
Висше училище по застраховане и финанси - София
Висше училище по мениджмънт - Варна
Висше училище по мениджмънт - Варна
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София
Икономически университет - Варна
Икономически университет - Варна
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - София
Медицински университет - София
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Нов български университет - София
Нов български университет - София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов
Технически университет - Варна
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
Технически университет - София
Тракийски университет - Стара Загора
Тракийски университет - Стара Загора
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
АдминСофт
АдминСофт
НАЦИД
НАЦИД
ОРАК Инженеринг
ОРАК Инженеринг
Община Варна
Община Варна
Българска академия на науките
Българска академия на науките

За организаторите

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) от стартирането си през 2012г. е ангажиран с мисията да превърне Икономически университет - Варна във високотехнологична i-Зона, като въвежда иновации в учебната и административна дейност в университета