IT иновации във висшето образование 2022

Дигитализация и иновации в условията на активно взаимодействие между институциите

06 - 07 октомври 2022

Ежегодна кръгла маса

...която събира на едно място представители на университетските структури и приближени организации със специално отношение към дигитализацията и образованието. Трибуна, на която университетите представят своя напредък в областта на цифровизациите, обсъждат наболели теми, свързани с дигиталната трансформация във висшите училища, предлагат се адекватни методи и добри практики за решаване на кризата в дигитален аспект. Като традиционна практика се превърна оформянето на списък с предложения до министерството на образованието и науката за подобрения в хода на дигиталната трансформация във висшето образование. В резултат от миналогодишните обсъждания, усилията на университетите се обединиха и се премина към иновация, свързана с приемане на електронни документи (студентски книжки, главни книги) в законовите постановления на българското висше образование. Ако искате да разберете още или да споделите опит, запишете се и станете част от представянето на актуални теми.

За организаторите

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) от стартирането си през 2012г. е ангажиран с мисията да превърне Икономически университет - Варна във високотехнологична i-Зона, като въвежда иновации в учебната и административна дейност в университета