IT Иновации във висшето образование 2019

Съвременни решения за дигиталната трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Краен срок за регистрация

27 септември 2019г.

Оставащо време

Събитието е посветено на

100-годишнината от основаването на университета

Къде?

Зала 1,
Икономически университет

Кога?

3-4 октомври 2019г.,
09:00 ч.


Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) за трети път организира кръгла маса за споделяне на опит и представяне на нови IT решения за автоматизация на учебната дейност и административните процеси във висшите училища. Целта на събитието е да се обмени опит и да се представят доказано добри практики и действащи високо технологични решения, да се дискутират новите предизвикателства на дигиталната трансформация във висшето образование в България, както и проблемите, съпътстващи разработките, внедряването, поддържането и развитието на нови софтуерни решения.

Програма

     
Регистрация на участниците. (Зала 1, ет. 1) 09:00 – 09:30
Среща с министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев и лекция на тема "Дигитализация и образование. Предпоставки за промяна и възможни решения" (Зала "Аула") 9:30 – 12:00
Обяд – хранителен комплекс ИУ-Варна. (ет. 3) 12:00 – 14:00
Откриване на кръглата маса (Зала 1, ет. 1) 14:00 - 14:15 доц. д-р Иван Куюмджиев – Директор на ЦИПНИКТ
Приветствие към участниците 14:15 - 14:30 проф. д-р Евгени Станимиров - Ректор на ИУ-Варна
Приветствие. Предизвикателства в дигиталната ера на висшето образование. 14:30 - 14:45 Георги Зеленков – Създател на ЦИПНИКТ
Начало на презентациите. 15:00
Електронна Студентска книжка. Университет за национално и световно стопанство – София. Дискусия. 15:15 – 15:30 проф. д.ик.н. Валентин Кисимов - Директор "Център за компютърни иновативни системи"
Дистанционно обучение в Стопанска академия - 20 години традиции и иновации. Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов. Дискусия. 15:30 - 15:45 доц. д-р Драгомир Илиев - Директор "Център дистанционно обучение"
Автоматизация на учебната дейност и административните процеси в Великотърновски университет. Дискусия. 15:45 - 16:00 доц. д-р Лъчезар Лазаров - Директор "Университетски компютърно-информационен център"
Дигитална трансформация в административните дейности на висшите училища по примера на ИУ-Варна. Дискусия. 16:00 - 16:15 инж. Георги Петров, ръководител Сектор "Студенти"
Закриване на ден първи на кръглата маса. 17:00
     
Откриване на ден втори на кръглата маса 09:00 – 09:15
Добри практики за оптимизиране на ИТ ресурса на университетите - конкретни решения. АлтСкейл. Дискусия. 09:15 – 09:30 Дилян Попов - Главен мениджър в АлтСкейл и Мениджър по въпроси с образованието в Български център по предприемачество във Варна.
Дигитализация в обучението на студенти по примера на ИУ-Варна. Дискусия. 09:45 – 10:00 докт. Петя Петрова - Офис мениджър в ЦИПНИКТ
докт. Петър Димитров - Ръководител сектор "Софтуерни проекти" към ЦИПНИКТ
Кафе пауза в галерия „Академика“. Посещение на Тестов център. (ет. 0) 10:15 – 10:45
Предизвикателствата пред управлението на университет в ерата на цифровизацията през призмата на Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Дискусия. 10:45 – 11:00 доц. д-р Елиза Стефанова - Заместник-ректор
Нови информационни технологии в обучението. Лесотехнически университет - София. Дискусия. 11:15 – 11:30 доц. д-р Галин Милчев - Администратор на платформа за електронно обучение към "Център за дистанционно обучение"
Пътят на дигиталната трансформация е (р)еволюция? Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Дискусия. 11:45 – 12:00 доц. д-р Боян Жеков - Заместник-декан
Дигитализация в учебния и научен процес на академичния състав по примера на ИУ-Варна. Дискусия. 12:15 – 12:30 доц. д-р Иван Куюмджиев - Директор на ЦИПНИКТ, гл. ас. д-р Борис Банков - преподавател към катедра "Информатика"
Обяд – хранителен комплекс ИУ-Варна. (ет. 3) 13:00 - 14:00
Визия за учебната зала на бъдещето – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дискусия. 14:00 - 14:15 доц. д-р Галина Иванова - ръководител на Център за докторанти
Дигитализация на обучението по лична защита и физическа самоотбрана - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Дискусия. 14:30 - 14:45 доц. д-р Огнян Къчев - Преподавател към катедра "Сигурност и безопасност"
Кратки презентации. Споделяне на добри практики. 15:00 - 17:00
Закриване на кръглата маса. 17:00
     
Регистрация на участниците 9:00–9:30ч.
Начало на събитието 9:30ч.
Приветствие към участниците и откриване на дискусиите 9:30-9:40ч. проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ - Варна
Новата визия за развитието на автоматизацията в ИУ - Варна 9:40-9:50ч. Г. Зеленков - директор на ЦИПНИКТ
Система за провеждане на електронни изпити в Тестов център на ИУ – Варна. Дискусия. 10:00-10:15ч.
Съвременни предизвикателства пред ИТ отделите във висшите училища – Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Дискусия. 10:30–10:45ч.
Кафе пауза в галерия „Академика“. Посещение на Тестов център. (ет. 0) 11:00-11:30ч.
Съвременни решения за автоматизацията на административните дейности във висшите училища: разпознаване на анкети - Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново. Дискусия. 11:45-12:00ч.
Рейтингова система за преподаватели и дисциплини – ИУ-Варна. Дискусия. 12:15-12:40ч.
Обяд – хранителен комплекс ИУ-Варна. (ет. 3) 13:00-14:00ч.
Моделиране и създаване на учебни планове и учебна заетост – ИУ–Варна. Дискусия. 14:00-14:15ч.
Автоматично съставяне на планове/отчети за учебната заетост на катедра, факултет и университета – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дискусия. 14:30-14:45ч.
Система за студентско състояние за чуждестранни студенти във ВВМУ - Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" – Варна. Дискусия. 15:00-15:15ч.
Презентация Висше строително училище "Любен Каравелов" – София. Дискусия. 15:30-15:45ч.
Кратки презентации. 2 Споделяне на добри практики. 16:00-17:00ч.
Закриване на кръглата маса 17:00-17:15 ч.

Регистрация


Участник 1


Регистрирани участници


Хотели в близост


За ползване на отстъпка, моля впишете името на събитието при резервация.


Хотел Димят
Хотел "Димят"

Адрес: бул. "Княз Борис I" №111 (400м от ИУ-Варна)

Website: dimyat.rosslyn-hotels.com

Email: reservations.dimyat@rosslyn-hotels.com

Телефон: +359 52 910 800

Цени: Единична стая - 130 лв, Двойна стая - 150 лв

Хотел 'Черно Море'
Хотел "Черно море"

Адрес: бул. "Княз Борис I" №111 (800м от ИУ-Варна)

Website: chernomorebg.com

Email: reservation@chernomorebg.com

Телефон: +359 52 910 800

Цени: Единична стая - 70 лв, Двойна стая - 80 лв

Хотел Одесос
Хотел "Одесос"

Адрес: бул. "Сливница" №1 (900м от ИУ-Варна)

Website: odessos-bg.com

Email: info@odessos-bg.com

Телефони: +359 52 640 300, +359 52 640 400

Цени: Стая с тераса - 69 лв, Стая без тераса - 63 лв

Хотел Орбита
Хотел "Орбита"

Адрес: бул. "Цар Освободител" №25 (300м от ИУ-Варна)

Website: new.hotelorbita.com

Email: marketing@hotelorbita.com

Телефон: +359 52 612 350

Цени: Единична стая - 60 лв, Двойна стая - 75 лв

За нас

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) е създаден през 2012 год. като важен елемент от проекта "i-Zone", целящ превръщане на Икономически университет – Варна в привлекателно място, където обучението, изследователската работа и административните дейности се извършват с прилагане на най-нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

За изминалите години екипът на ЦИПНИКТ направи цялостен редизайн на информационната система на университета, разработи и внедри множество модерни IT решения, създавайки интелигентна високотехнологична среда за нов тип релации между студенти, преподаватели и администрация в учебния процес и научните изследвания.

От 2015г. ЦИПНИКТ е интегриран в структурата на научноизследователския институт на ИУ–Варна.

Имейл
Телефон за връзка