Skip to main content
"Ремаркетинг на реалността"

Политика за поверителност

Каква информация се събира?

За всички посетители на тази страница сървърът записва: посетените страници; IP адрес, откъдето идва искането; тип браузър (ако информацията е достъпна) и препращаща страница (ако информацията е достъпна).
Решавайки да се регистрирате за участие, да бъдете рецензенти, консултанти или участници в дискусиите, ние ще поискаме вашето име, електронна поща и принадлежност към организация, заедно с друга необходима информация, което се осъществява посредством попълването на формата в сайта за съответната роля.

Кой я събира?

Информацията се събира за нуждите на провежданото събитие.

Как се събира?

Използваната от системата информация се регистрира посредством съответните форми (например за регистрация, вход в профил), или автоматично посредством сървърните дневници (например: посетени страници, IP адрес).

Защо се събира?

Информацията се събира във връзка с посочената по-горе конференция и евентуалното Ви участие в нея.

Как ще се използва?

Автоматично записваната информация се използва за отстраняване на технически проблеми и подобряване на услугата. Останалата се събира за нуждите на оценката, комуникацията и публикуването, свързани с настоящата конференция.

С кого ще бъде споделена?

Събраната информация се споделя с организаторите на конференцията. Част от нея (като име, принадлежност към организация на участващите в конференцията) може да получи публичност за постигане на целите на организираното събитие. 
Част от събираната информация е достъпна и за доставчика на хостинг услугата при спазване на тяхната политика за поверителност. Допълнителни доставчици на трети услуги могат да включват: услуга за откриване на плагиатство, услуга за обработка на авторски права и издателска услуга.

Как да коригирам информацията или да поискам изтриването ѝ?

За коригиране на регистрираната информация, участниците в конференцията могат да използват опцията за „редактиране на регистрация“. Ако тя вече не се отнася до Вас, вече не е достъпна или искате да бъде изтриете, може да се свържете с Организаторите. Молим Ви да се свържете с нас, тъй като изтриването на данните може да засегне и други части на системата за регистрация, което налага ръчна намеса и уведомление за това.

Използват ли се бисквитки или други тракери?

Временни (за времето на сесията) бисквитки се използват за поддържане на избора на език и Ви позволяват да останете влезли в акаунта си без да се налага повторно попълване на идентификационни данни – тези бисквитки се премахват при излизане от акаунта и затваряне на браузъра. Бисквитките за съхраняване на персонализираните опции се съхраняват за период от един месец, а тези, за записване на съгласието Ви за използване на бисквитки, за период от една година – тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC