НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "РЕГИОНАЛНА  ИКОНОМИКА И  УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ"

Начало

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет – Варна, на тема: „Регионална икономика и устойчиво развитие“, която ще се проведе на 17 ноември 2017 г. в Икономически Университет – Варна.

 

Конференцията е разделена в следните тематични направления:

1. Проблеми на регионалната икономика
2. Устойчиво развитие на националната икономика, на регионите и териториалните общности
3. Местно самоуправление и регионално благосъстояние

 

С уважение:
Проф. д-р Зоя Младенова
Директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна