Лектори

Евгени Василев – собственик и управител на ARCO REAL ESTATE

Ръководи ARCO REAL ESTATE България от 2008 г. Преди 2008 г. заема различни управленски длъжности в сферата на недвижимите имоти, инвестиционното посредничество и обществените поръчки. От 2016 г. до 2021 г. е член на Управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти, България.

ARCO REAL ESTATE е агенция за недвижими имоти, която оперира в България от 2006 г. и предлага широка гама от брокерски, оценителски и консултантски услуги на пазара.

Компанията развива и експлоатира два от най-атрактивните проекти в София – BLVD Residence и LIVD! Apartments.

Доц. д-р Маню Моравенов – Изпълнителен директор на Българска фондова борса

Партньор в оценителска компания „Импакт Оценители“ ООД и член на REV комитета към КПО, регистриран оценител и професионален член на RICS, регистриран оценител на предприятия и вземания в КНОБ.

Маню Моравенов има над 25-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар.

Към момента е и председател на Green Finance & Energy Centre – първият и единствен в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика, създаден по инициатива на БФБ и БНЕБ. Посланик на Европейския пакт за климата.

Доц. д-р Моравенов е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. Притежава докторска степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство.

Архитект Ина Динева – Архитект в Студио Е-АРХ

Арх. Ина Динева има 15-годишен опит в сферата на архитектурното проектиране. Част е от екипа на архитектурно студио Е-АРХ, което има разнообразно портфолио от проекти – жилищни, обществени и индустриални.

Е-АРХ Студио имат редица знакови проекти в гр. Варна, както и в останалата част на страната. Носители са на множество български и международни награди:

 • 11 пъти СГРАДА НА ГОДИНАТА
 • 2 пъти ЗЛАТЕН ОТВЕС
 • НАГРАДА ВАРНА
 • 3 пъти BIS SEE AWARD
 • 2 пъти EU MIES AWARD – номинация
 • GERMAN DESIGN AWARD – номинация
 • 2 пъти ICONIC AWARDS
 • A’DESIGN AWARDS

Атанас Костурков – Управител на фирма „Комфорт“ ООД

Атанас Костурков основава строителна компания „Комфорт“ ООД през 1989 година. За своите 34 години развитие фирмата има реализирани стотици строителни обекти, както в град Варна, така и в цяла България. Костурков има над 30-годишен опит в сферата на строителството, инвестициите и пазара на недвижими имоти и днес заема място сред най-големите строители на територията на град Варна.

Спечелени призове:

 • „Най-добър бизнес хотел на Балканите“ за 2009 г.;
 • „Най-добър морски петзвезден хотел в България“ за 2011г.;
 • „Сграда на гр. Варна“;
 • 3 пъти „Златен отвес“;
 • 5 пъти „Сграда на годината“.

Костурков споделя, че тайната на успеха е в чувството за равенство между всички служители, независимо каква длъжност заемат във фирмата. Зa 34-гoдишнaтa дeйноcт нa строителна фирма „Комфорт“ мoжe c пълнo оснoвaниe дa се дaдaт oпредeлeниятa – професиoнaлизъм, коректност и доверие.

Лилия Христова – Мениджър продажби в Кредит Мениджър

Лилия Христова има над 20 годишен опит в областта на кредитирането, риск мениджмънта и финансовия мениджмънт.

Професионалният й път е свързан с:

 • Ера България АД и Голд Естейт ООД – кредитен посредник и консултант Недвижими имоти
 • УСТОИ АД – кредитна институция, регистрирана и функционираща по Закона за кредитните институции – член на Съвета на директорите; риск мениджър, финансов и административен мениджър; регионален мениджър за Стара Загора, В. Търново, Русе, Пловдив; ръководител на клон София Запад
 • ОББ – Централно управление, Кредитен център за малки и средни предприятия, сектор “Международни програми за финансиране” – кредитен анализатор

Притежава сертификат от участие в специализирано обучение за кредитиране на микро, малки и средни предприятия в New Hampshire University, USA – Micro enterprise Development Institute.

От 2023 г. е заема длъжността Мениджър продажби в Кредит мениджър – кредитен съветник вписан в регистъра на кредитните посредници на БНБ и част от Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ)

Модератори

Добромир Ганев – Real Еstate експерт и анализатор с 30-годишен богат управленски опит

Автор на многобройни публикации, статии и интервюта, свързани с индустрията и пазара на недвижими имоти. Инициатор и участник в организирането и провеждането на конференции с местно и международно участие, модератор в събития по теми, свързани с недвижими имоти.  Квалифициран в преговори, бизнес планиране, управление и мотивиране на екипи, продажбени техники, управление на активи, статистически анализи, маркетинг и реклама, бизнес стратегии и др. B2B Real Estate консултант, обучител, ментор.

Консултирал, заедно с екипа си различни проекти на компании като: НЕК, Златни пясъци АД, Лукойл-Нефтохим АД, Интерком АД, Интерлийз АД, Черно море АДСИЦ, Планекс АД, Люк АДСИЦ, Дарик Имоти, Феста Холдинг и др.

 • През 1993 г. година основава ФОРОС
 • През 2008 г. създава проекта ФОРОС – Франчайзинг
 • През 2009 г. основава GVA Sollers Solutions, партньор на глобалната компанията GVA Worldwide, специализирана в сферата на бизнес имотите, консултантска дейност, управление на портфейли от активи и др.
 • От 2013 година компанията осъществява своята дейност под бранда “Sollers Solutions”

Добромир Ганев е:

 • Председател на УС на Национално сдружение “Недвижими Имоти” в периода 2018-2023 г.
 • Заместник-председател на УС на НСНИ за мандати 2012-2014 г., 2014-2016 г., 2016 -2018 г.
 • Председател на УС на Варненска асоциация недвижими имоти в периода 2002-2005 г.
 • Член на Българската макроикономическа асоциация.
 • Учредител и член на УС на Асоциацията на франчайзите в България.
 • Учредител на Национална асоциация за защита на потребителите.
 • Член на УС на „Варненската Търговско – Индустриална Камара“ – два мандата.

Преминал през докторска програма „Строително предприемачество и недвижима собственост“ към катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при ИУ-Варна. Специализира Международна търговия и бизнес развитие към „Института за специализации – Land O Lakes – Mineapolis – St. Paul – USA“.

Сертификати:

 • CIPS сертификат на National Association of REALTORS – USA, международен специалист в сферата на недвижимите имоти
 • SRS сертификат на Real Estate Business Institute за представителство на интересите на продавачи на имоти

Доц. д-р Анна Господинова – Икономически университет – Варна

Доц. д-р Анна Господинова е преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ при Икономически университет – Варна и сертифициран оценител на недвижими имоти. От 2010 г. е преподавател в Икономически университет – Варна, катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ специалности „Недвижими имоти и инвестиции“, „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, „Строително предприемачество и недвижима собственост“ и „Управление на проекти“. Води дисциплини „Устройство на територията“, „Кадастър и имотен регистър“, „Устройство на територията и инвестиционен процес“ „Урбанизационен икономикс“, „Управление на продажбите на недвижими имоти“, „Ценообразуване в строителството“.

Автор на над 40 научни публикации в страната и в чужбина.

Лектор по теория и практика в курсове за обучение по професия „Брокер“, специалност „Недвижими имоти“, организирани от Национално сдружение недвижими имоти по модулите: „Икономически аспекти на недвижимата собственост“, „Оценяване на недвижими имоти“ и „Земеделски земи“.

Участва в разработването на Общия устройствен план на Община Суворово – част „Икономика“.

През 2006 г. получава оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

В своята практика доц. д-р Анна Господинова изготвя редица оценки на недвижими имоти и пазарни анализи самостоятелно и в екипи за български и чуждестранни възложители, в т. ч. строително-инвестиционни компании, финансови институции, общини. Вещо лице към Окръжен съд – Варна.

От 2019 г. е регионален оценител към водеща българска компания.