В конференцията може да се участва максимално с два доклада, презентация и/или становище (лично или в съавторство).

При съавторство имената на участниците се разделят с ; . Например: доц. д-р Иван Иванов; доц. д-р Петко Петков.
Изписва се само e-mail адресът на автора за кореспонденция.
Изписва се само телефонният номер на автора за кореспонденция.
Изписва се само адресът на автора за кореспонденция.