Контакти


Адрес за кореспонденция
  • Катедра "Информатика",
  • Икономически университет – Варна
  • бул. Княз Борис I, №77, Варна, 9002

За контакти