Срокове и такса за участие

Срокове

  • 31.03.2014 г. – изпращане на заявките за участие с анотация на докладите (по електронната поща или чрез сайта);
  • 10.04.2014 г. – получаване на потвърждение за допускане (недопускане) до участие;
  • 31.05.2014 г. – изпращане на пълния текст на докладите, придружен с копие на документ за платена такса.

Такса за участие (с ДДС)

  • 50 лв. – за автор или колектив (за един доклад); таксата включва един сборник с доклади и участие в коктейл.


Данни за плащане по банков път (в левове)

  • Банка: Инвестбанк АД – гр. Варна
  • BIC: IORTBGSF
  • IBAN: BG62IORT73773106894500
  • Основание: име на участника, такса конференция кат. "Информатика"