IT Иновации във висшето образование 2018

Съвременни решения за автоматизацията на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Краен срок за регистрация

21 септември 2018г.

Оставащо време

За събитието

Къде?

Конферентна зала 446, Икономически университет

Кога?

28 септември 2018г., 09:00


Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) организира кръгла маса за споделяне на опит и представяне на нови IT решения за автоматизация на учебния процес и административните процеси във висшите училища. Целта на събитието е да се обмени опит и да се представят доказано добри и действащи решения във висшите училища в България, да се споделят и дискутират проблемите, съпътстващи разработките и внедряването, поддържането и развитието на нови софтуерни решения.

Програма

     
Регистрация на участниците 9:00–9:30ч.
Начало на събитието 9:30ч.
Приветствие към участниците и отриване на дискусиите 9:30-9:40ч. проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ - Варна
Новата визия за развитието на автоматизацията в ИУ - Варна 9:40-9:50ч. Г. Зеленков - директор на ЦИПНИКТ
Система за провеждане на електронни изпити в Тестов център на ИУ – Варна. Дискусия. 10:00-10:15ч.
Съвременни предизвикателства пред ИТ отделите във висшите училища – Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“. Дискусия. 10:30–10:45ч.
Кафе пауза в галерия „Академика“. Посещение на Тестов център. (ет. 0) 11:00-11:30ч.
Съвременни решения за автоматизацията на административните дейности във висшите училища: разпознаване на анкети - Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново. Дискусия. 11:45-12:00ч.
Рейтингова система за преподаватели и дисциплини – ИУ-Варна. Дискусия. 12:15-12:40ч.
Обяд – хранителен комплекс ИУ-Варна. (ет. 3) 13:00-14:00ч.
Моделиране и създаване на учебни планове и учебна заетост – ИУ–Варна. Дискусия. 14:00-14:15ч.
Автоматично съставяне на планове/отчети за учебната заетост на катедра, факултет и университета – Русенски университет „Ангел Кънчев“. Дискусия. 14:30-14:45ч.
Система за студентско състояние за чуждестранни студенти във ВВМУ - Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" – Варна. Дискусия. 15:00-15:15ч.
Презентация Висше строително училище "Любен Каравелов" – София. Дискусия. 15:30-15:45ч.
Кратки презентации. 2 Споделяне на добри практики. 16:00-17:00ч.
Закриване на кръглата маса 17:00-17:15 ч.

Регистрация


Участник 1


Регистрирани участници


За нас

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) е създаден през 2013 год. като важен елемент от проекта "i-Zone", целящ превръщане на Икономически университет – Варна в привлекателно място, където обучението, изследователската работа и административните дейности се извършват с прилагане на най-нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

За изминалите години екипът на ЦИПНИКТ направи цялостен редизайн на информационната система на университета, разработи и внедри множество модерни IT решения, създавайки интелигентна високотехнологична среда за нов тип релации между студенти, преподаватели и администрация в учебния процес и научните изследвания.

От 2015г. ЦИПНИКТ е интегриран в структурата на Научния институт на ИУ–Варна.

Имейл
Телефон за връзка