IT Иновации във висшето образование 2018

Съвременни решения за автоматизацията на учебния процес и административните дейности във висшите училища

Краен срок за регистрация

21 септември 2018г.

Оставащо време

За събитието

Къде?

Конферентна зала 446, Икономически университет

Кога?

28 септември 2018г., 09:00


Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) организира кръгла маса за споделяне на опит и представяне на нови IT решения за автоматизация на учебния процес и административните процеси във висшите училища. Целта на събитието е да се обмени опит и да се представят доказано добри и действащи решения във висшите училища в България, да се споделят и дискутират проблемите, съпътстващи разработките и внедряването, поддържането и развитието на нови софтуерни решения.

Програма

     
Регистрация на участниците 9:00–9:30ч.
Начало на събитието 9:30ч.
Приветствие към участниците и отриване на дискусиите 9:30-9:40ч. проф. д-р Пламен Илиев – ректор на ИУ - Варна
Новата визия за развитието на автоматизацията в ИУ - Варна 9:40-9:50ч. Г. Зеленков
Представяне на нови, действащи решения от новата информационна система на ИУ - Варна 9:50–11:00ч. П. Димитров
Кафе пауза 11:00-11:30ч.
Презентации[1] от участниците в кръглата маса и дискусия по представяните решения 11:00-11:30ч.
Обяд 12:30-13:30ч.
Презентации от участниците в кръглата маса и дискусия по представяните решения 13:30-15:30ч.
Кафе пауза 15:30-15:45ч.
Презентации от участниците в кръглата маса и дискусия по представяните решения 15:45-17:45ч.
Закриване на кръглата маса 17:45 ч.

Регистрация


Участник 1


Регистрирани участници


За нас

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) е създаден през 2013 год. като важен елемент от проекта "i-Zone", целящ превръщане на Икономически университет – Варна в привлекателно място, където обучението, изследователската работа и административните дейности се извършват с прилагане на най-нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

За изминалите години екипът на ЦИПНИКТ направи цялостен редизайн на информационната система на университета, разработи и внедри множество модерни IT решения, създавайки интелигентна високотехнологична среда за нов тип релации между студенти, преподаватели и администрация в учебния процес и научните изследвания.

От 2015г. ЦИПНИКТ е интегриран в структурата на Научния институт на ИУ–Варна.

Имейл
Телефон за връзка