Срокове и такса за участие

Срокове

30 септември 2023 г. – изпращане на заявка за участие

5 октомври 2023 г. – потвърждаване на заявката

9 октомври 2023 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/

16 октомври 2023 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/

19 октомври 2023 г. – регистрация на участниците

Такса за участие

60 лв. – за един доклад (самостоятелен или в съавторство)

Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Икономически университет – Варна

Основание: такса участие конференция “Правни науки”