Срокове и такса за участие

Срокове

25 септември 2022 г. – изпращане на заявка за участие

30 септември 2022 г. – потвърждаване на заявката

5 октомври 2022 г.  – изпращане на окончателен доклад /становище, изказване/

7 октомври 2022 г. – потвърждение за приемане на доклада /становище, изказване/

12 октомври 2022 г. – регистрация на участниците

Такса за участие

60 лв. – за един доклад (самостоятелен или в съавторство)

Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF

Титуляр: Икономически университет – Варна

Основание: такса участие конференция “Правни науки”