Организационен комитет

Научен съвет:

Проф. д-р Андрияна Андреева – катедра „Правни науки“, ИУ – Варна
Проф. д-р Маргарита Бъчварова – катедра „Правни науки“, ИУ – Варна
Доц. д-р Галина Йолова – катедра „Правни науки“, ИУ – Варна
Доц. д-р Дарина Димитрова – катедра „Правни науки“, ИУ – Варна