Организационен комитет

НАУЧЕН СЪВЕТ:

Доц. д-р Андрияна Андреева – Ръководител катедра „Правни науки“,
ИУ-Варна
Проф. д-р Маргарита Бъчварова – катедра „Правни науки“, ИУ-Варна
Доц. д-р Галина Йолова – катедра „Правни науки“, ИУ-Варна
Доц. д-р Дарина Димитрова – катедра „Правни науки“, ИУ-Варна