Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet и ще бъде достъпно чрез следния интернет адрес:
https://meet.google.com/nye-rtic-jcz.

09:45 – 10:00 Регистрация на участниците

10:00 – 10:10 Откриване на конференцията

10:10 – 10:30 Приветствие от официалните гости

10:30 – 12:30 Пленарен дискусионен панел

12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Втори панел

15:00 – 15:30 Кафе-пауза

15:30 – 17:00 Трети панел

17:00 – 18:00 Заключителен дискусионен панел

Списък на участниците можете да видите тук.