25-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ    
“СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И  НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ”

Сборник 2010 г.

На 26 ноември 2010 г. катедра “Икономика и управление на строителството” при Икономически университет – Варна проведе традиционната си научна конференция с международно участие. През настоящата година тя е 25-та по ред и в нейната работа взеха участие водещи специалисти от страната и чужбина по проблемите на строителството и недвижимата собственост. Почетни гости бяха заслужилият деятел на науката на Руската федерация, проф. дин В. Бузырев и доц. кин М. Юденко (Държавен инженерно-икономически университет – Санкт-Петербург, Русия).

Конференцията беше открита от доц. д-р  Пламен Илиев – заместник-ректор по учебната работа и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството”. Обръщение към участниците отправи и доц. д-р Зоя Младенова – заместник-ректор по научноизследователската работа.

Представянето на докладите на конференцията беше организирано в пленарно заседание и две секции.По време на конференцията бяха представени над 35 научни доклада.

Третото, заключително заседание на конференцията премина под формата на дискусия по въпроси, възникнали в хода на изложенията. Основно място беше отделено и на перспективите пред пазара на недвижими имоти и строителното предприемачество.