26-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Сборник 2011 г.

На 25 ноември 2011 г. се проведе 26-та научна конференция с международно участие „Строително предприемачество и недвижима собственост”, ежегодно организирана от катедра “Икономика и управление на строителството” при Икономически университет – Варна. В конференцията взеха участие водещи специалисти в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост, както от страната, така и от чужбина.

Официални гости на конференцията бяха Дарина Бобева – председател на Камарата на независимите оценители в България, Регионална колегия – Варна; Димитър Димитров – член на Комисията по професионална етика към Камарата на независимите оценители в България; Диян Вълков – мениджър „Пазар недвижими имоти“ – Група Варна към „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Евелина Петрова – представител от Офис Варна на „Емпорики Банк България“ ЕАД; Ненко Джамджиев – собственик на Агенция за недвижими имоти „Биб груп“ и др.

За втора поредна година почетни гости и участници в конференцията бяха заслужилият деятел на науката на Руската федерация, проф. дин Вячеслав Бузырев и проф. дин Марина Юденко (Държавен инженерно-икономически университет – Санкт-Петербург, Русия).

Конференцията беше открита от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството”. Обръщение към участниците отправиха също доц. д-р Йорданка Йовкова – ръководител катедра „Икономика на недвижимата собственост”, УНСС – София, и доц. д-р Росен Николаев – ръководител катедра „Математически науки”, ИУ – Варна.

Конференцията протече в три заседания, като представянето на докладите (39 научни разработки) беше организирано в пленарно заседание и две секции.Третото, заключително заседание на конференцията премина под формата на дискусия по въпроси, възникнали в хода на изложенията. Основно внимание беше обърнато на тези, свързани с компетентността на независимите оценители и условията за придобиването на такава; етичността в посредническата дейност и качеството на брокерските услуги; възможностите за изучаване на потребителското мнение, които предлага социалната среда и пр.

След приключване на разискванията, беше обявен институционалният договор за партньорство между Икономически университет – Варна и Държавния инженерно-икономически университет – Санкт-Петербург, Русия, за провеждането на летни и зимни училища, стажантски програми и др., с което конференцията беше официално закрита (вж. повече снимки от конференцията).