30-ТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Сборник 2015 г.

На 27 ноември 2015 година се проведе 30-та юбилейна международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, ежегодно организирана от катедра „Икономика и управление на строителството“.
В конференцията взеха участие водещи специалисти в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост от страната и чужбина. Научният форум беше открит от проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството“.
В своето обръщение, проф. Илиев акцентира на значимостта на конференцията, която се определя от нейния юбилеен характер, от рекордния брой участници, от актуалността и значимостта на представените научни доклади. Юбилейното й тридесето издание ни задължава да изразим своята признателност към всички членове на катедра „Икономика и управление на строителството“ и най-вече към проф. д-р Георги Димитров, който преди тридесет години инициира идеята и дава началото на традицията за ежегодно провеждане на научна конференция по проблемите на строителството и недвижимата собственост. Тридесетото поредно издание на научния форум се свързва и с десетгодишнината на специалност „Икономика на недвижимата собственост“, преименувана през настоящата година на „Недвижими имоти и инвестиции“. Проф. Илиев обяви неофициалната информация, че преди броени дни академичната сграда на Икономическия университет беше отличена като победител в категория „Сгради Паметници на културата, музеи, храмове“ на Националния конкурс „Сграда на годината 2015“.
Проф. Илиев изрази своята убеденост, че ще бъде постигнат сериозен дебат по два изключително важни въпроса – строителството и недвижимите имоти. Докладите отразяват ситуацията и тенденциите в България, Русия, Полша и Румъния. Актуалността на темата на конференцията – „Строително предприемачество и недвижима собственост“, произтича от особения характер на икономическата среда в България, като в значителна степен се предопределя от продължаващите проблеми в банковата сфера, строителството и управлението на недвижимата собственост. По време на конференцията беше организиран щанд за специализирана литература в книжарницата на университета.
В тазгодишното издание на юбилейната международна научна конференция взеха участие представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Висше училище по застраховане и финанси – София, Стопанска академия  „Д. Ценов“ – Свищов, Институт по икономика към Руската академия на науките – Москва, Санкт-Петербургски държавен икономически университет, Новосибирски държавен архитектурно-строителен университет, Технически университет – Молдова, Петербургски държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I”, Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, Университетско училище за приложни науки – Калиш, Полша, както и мениджъри от бизнеса и публичната администрация.
Официални гости на конференцията бяха: Иван Табаков – Председател на Варненска търговско-индустриална камара; Дарина Бобева – Председател на Съвета на Регионална колегия – Варна и Стефан Бянов от Камарата на независимите оценители в България; Мариана Тороманова – Председател на Варненската асоциация на недвижимите имоти към Национално сдружение недвижими имоти; Красимир Тодоров – сътрудник продажби към „Пътища и мостове“ ЕООД; инж. Таня Антонова и Кирил Даскалов – „Логос“ ЕООД; Диян Вълков – мениджър „Пазар недвижими имоти“ – Група Варна към „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД; Христо Цветков, Елена Парова, Добромир Радославов и Тодор Бабадалиев – „Явлена“ ЕООД; Калоян Балинов – „Балинов Инвест“ ЕООД.
Международните участници, които лично представиха своите доклади на конференцията бяха: проф. д-р Валдемар Буднер oт Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, проф. д-р Яцек Требецки от Икономически университет – Познан, Полша, д-р Славомир Палицки от Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, д-р Роберт Романовски от Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, ас. Изабела Рацка oт Университетско училище за приложни науки – Калиш, Полша и д-р Джордже Догареску – GECO M.E.C. 2003 Ltd., Румъния.
Поздравления към участниците в конференцията отправиха проф. Валдемар Буднер – Университет по икономика и бизнес – Познан, Полша, проф. д-р Йорданка Йовкова – катедра „Недвижима собственост“, УНСС, г-жа Дарина Бобева – Председател на Съвета на Регионална колегия – Варна към Камарата на независимите оценители в България, проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация и ръководител на катедра „Маркетинг“, проф. д-р Зоя Младенова – катедра „Обща икономическа теория“, проф. д-р Таня Дъбева – катедра „Икономика и организация на туризма“, доц. д-р Слави Генов – катедра „Счетоводна отчетност“, доц. д-р Веселина Димитрова – катедра „Международни икономически отношения“, доц. д-р Андрияна Андреева – катедра „Правни науки“, доц. д-р Добрин Добрев – катедра „Управление и администрация“, доц. д-р Росен Николаев – катедра „Приложна математика“, доц. д-р Мария Станимирова – катедра „Аграрна икономика“, доц. д-р Илиан Минков – катедра „Индустриален бизнес“, доц. д-р Събка Пашова – катедра „Стокознание“.
Конференцията протече в три заседания, като представянето на докладите беше организирано в пленарно заседание и две секции. Третото заключително заседание премина под формата на дискусия, по въпроси възникнали по време на представяне на докладите. Дискутирани бяха въпроси свързани с използване на бенчмаркинга при фасилити мениджмънта, проектозакона за брокери на недвижими имоти, пазара на недвижими имоти в България, Полша и Румъния, тенденции в развитие на жилищните имоти. Специалисти в областта на недвижимите имоти изразиха своето убеждение, че трябва да бъде приет Закон за формиране на Камара на брокерите на недвижими имоти, която да обучава кадрите, работещи в агенциите за недвижими имоти.
В своето обръщение за закриване на конференцията, проф. Илиев благодари на всички колеги, бизнес партньори и гости, че уважиха юбилея на научния форум. Той изрази своята убеденост, че дискусията по проблематиката на докладите, изводите и препоръките в тях ще доведат до теоретични и практико-приложни обобщения, които ще бъдат изключително полезни, ще способстват за развитието на икономическата теория и бизнеса, както и за модернизиране на университетското образование в областта на строителството и недвижимите имоти.