31-ВА  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Сборник 2016

На 25 ноември 2016 г.  се проведе 31-та  международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, ежегодно организирана от катедра „Икономика и управление на строителството“.
Научният форум бе открит от проф. д-р Пламен Илиев- ректор на Икономически университет- Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството.  В своето обръщение към участниците и гостите той отбеляза, че 31-та  международна научно-практическа конференция се провежда в година, в която икономиката бележи тенденция към растеж.
Поздравления към участниците в конференцията отправи проф. д-р Евгени Станимиров, зам.- ректор  по  учебна  дейност  и акредитация  и  ръководител  на катедра „Маркетинг“. Той изрази мнение, че катедра „Икономика и управление на строителството“ заслужава адмирации, защото не чака промените, а ги инициира.
В конференцията взеха  участие представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университет за национално  и  световно  стопанство – София,  Институт по икономика към Руската академия на науките – Москва,  Санкт-Петербургски  държавен  икономически  университет,  Новосибирски  държавен  архитектурно-строителен  университет,  Петербургски  държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I”, Технически университет- Молдова, Университет по  икономика и бизнес – Познан, Полша, Университетско училище за приложни науки- Калиш,  Полша, Институт по археология в Познан, Полша, както и представители на бизнеса и браншови организации („Явлена“ ЕООД, Софийска адвокатска колегия и Камарата на независимите оценители в България).
Официални гости на научния форум бяха Дарина Бобева, председател на Съвета на регионална колегия Варна към Камарата на независимите оценители в България, Мариана Тороманова, управител на агенция за недвижими имоти „Имобила“, Kирил Даскалов, „Логос“ ЕООД,  Диян Вълков, Сосиете Женерал Експресбанк АД, Христо Цветков, управител на „Явлена“ гр. Варна и  Петко Бойновски, Община Варна.
По случай конференцията бяха получени поздравителни адреси от катедра „Правни науки“, катедра „Маркетинг“, катедра „Статистика и приложна математика“, катедра „Аграрна икономика“, катедра „Индустриален бизнес“ и катедра „Стокознание“.
Конференцията  беше организирана  в  три  заседания (пленарно заседание и заседания в две секции). Заключителното заседание премина под формата  на  дискусия  по  въпроси,  свързани със строителството и поддръжката на спортна инфраструктура, сертифицирането на спа хотелите,  кадровата политика на агенциите за недвижими имоти и др.
В своето обръщение за закриване на събитието, проф. Илиев отбеляза, че участието в конференцията на представители на академичната общност и на бизнеса  е доказателство за добрата комуникация между двете страни. Той изрази своята надежда, че традицията на ежегодния научен форум на катедра „Икономика и управление на строителството“, който ни е завещан от проф. Георги Димитров, няма да бъде прекъсната.