32-РА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Сборник 2017

32-рата Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, организирана от катедра „Икономика и управление на строителството“ в Икономически университет – Варна, се проведе на 24 ноември 2017 г. В нея участваха представители на академичната общност от ИУ – Варна, Университета за национално и световно стопанство – София, Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, Санкт-Петербургския държавен икономически университет, Новосибирския държавен архитектурно-строителен  университет, Петербургския държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I”, Брянския държавен инженерно-технически университет – Русия, Техническия университет – Молдова, Университетя по  икономика и бизнес – Познан, Полша, Висшето професионално държавно училище на президент Станислав Вайцяховски – Калиш, Полша, както и представители на бизнеса и браншови организации („Явлена“ ЕООД и Националната асоциация на лицензираните оценители в Румъния).

Официални гости на събитието бяха арх. Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна, Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара, Диана Велинова – председател на Съвета на регионалната колегия Варна към Камарата на независимите оценители в България, Петранка Василева и Живка Бонева – членове на Регионалната колегия Варна към Камарата на независимите оценители в България, Дарина Бобева – управител на консултантска фирма „Прива Инвест” ООД – Варна, Стефан Бянов – председател на Контролния съвет на Кооперация „Черно море – Балчик”, Мариана Иванова – управител на агенция за недвижими имоти „Палад“ ЕООД, Георги Радев – мениджър продажби в агенция за недвижими имоти „Палад“ ЕООД, Йордан Герчев, управител и собственик на „Либра Консулт“ ЕООД, Явор Николов – управител на агенция за недвижими имоти „БГ Пропъртис“, Симеон Симов – управляващ съдружник в „Актив“ ООД, и Мариана Тороманова – управител на агенция за недвижими имоти „Имобила“.

 По случай конференцията бяха получени поздравителни адреси от катедра „Правни науки“, катедра „Статистика и приложна математика“, катедра „Обща икономическа теория“ и катедра „Стокознание“.

Научният форум бе открит от проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата за приветствие на проф. д-р Пламен Илиев – ректор на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството.  В своето обръщение към участниците и гостите проф. Илиев отбеляза, че 32-рата Международна научно-практическа конференция се провежда в година, когато икономиката навлиза в период на нов цикъл, което ще окаже своето влияние върху секторите „Недвижими имоти“ и „Строителство“. През същата година се навършват и 10 г. от създаването на специалност „Бизнес икономика“ в ИУ – Варна.

Поздравление към участниците в конференцията отправи гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от УНСС – София, който отбеляза постиженията на Икокомически университет – Варна в областта на сградния мениджмънт. Проф. д-р Евгени Станимиров – зам.-ректор по учебна дейност и акредитация и ръководител на катедра „Маркетинг“, изрази мнение, че конференцията на катедра „Икономика и управление на строителството“ е чудесен повод за среща на хората, работещи в една и съща тематична област. Според него секторите „Недвижими имоти“ и „Строителство“ са с изключителна значимост, защото стимулират останалите сектори. Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара, благодари за поканата и заяви своята подкрепа към Икономически университет – Варна.

Конференцията беше организирана в три заседания (пленарно заседание и заседания в две секции). Заключителното премина под формата на дискусия по въпроси, свързани със сигурността на жилищата в земетръсните райони, реконструкцията и стопанисването на футболни стадиони, търсенето на пазара на жилищни имоти в Полша, особеностите на длъжностните характеристики в агенциите за недвижими имоти, покупките на жилища в строеж, особеностите на луксозните имоти в България и в Европа и др.

В заключение проф. Илиев изказа своята благодарност към организаторите, гостите и участниците в конференцията. Събитието завърши с връчване на сертификати на участниците.