36-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

На 26 ноември 2021 г. се проведе 36-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”. Научният форум се състоя дистанционно и в него участваха представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университета за национално и световно стопанство, Българската академия на науките, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Санкт Петербургския държавен икономически университет и Петербургския държавен университет по пътища и съобщения „Император Александър I”.
Конференцията бе открита от доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ в ИУ – Варна. В своето приветствие към участниците и гостите доц. Райчев акцентира, че форумът се провежда за втори път в пандемична обстановка, което определя изследователския интерес към строителството в условия на пандемия и въздействието на макроикономически фактори върху пазара на недвижими имоти. Той изрази своята увереност, че по време на конференцията ще бъдат представени интересни доклади, ще бъдат споделени новаторски идеи, които ще обогатят научния потенциал и ще имат градивен отзвук във всички, упражняващи дейности в областта на строителството и недвижимите имоти.
Поздравление към участниците във форума отправиха Людмил Велинов – председател на Съвета на Регионалната колегия на Камарата на независимите оценители, Владислав Манов от Агенция за недвижими имоти „Явлена“ и доц. Георги Забунов – ръководител на катедра „Недвижима собственост“ към УНСС. Получени бяха и поздравителни адреси от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна, и кмета на община Русе Пенчо Милков.
Конференцията беше организирана в три заседания (пленарно и заседания в две секции).
В пленарното заседание участваха акад. Ячко Иванов с доклад на тема „Строителството в условията на пандемия и неблагоприятни климатични промени“, проф. дин Сергей Максимов и доц. дин Ирина Бачуринская с доклад на тема „Редевелопмент промышленных территорий мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга)“, доц. д-р Катя Антонова с доклад на тема „Зелените дейности в строителството – възможност за обновяване на сградния фонд“. Дигитализацията в строителството, процесите на строителния пазар и на пазара на недвижими имоти и общинските политики бяха във фокуса на докладите, представени във второто и треторо заседание.
Заключителното заседание премина под формата на дискусия. Конференцията бе закрита от доц. д-р Тодор Райчев, който благодари на всички участници, изрази своето задоволство от създадената академична атмосфера и представените интересни доклади.