Skip to main content
"Ремаркетинг на реалността"

Пета юбилейна международна научна конференция на тема "Ремаркетинг на реалността"

Конференцията е посветена на 25-годишнината от основаването на първата специализирана катедра по маркетинг в България.

Кога: На 17-ти юни 2022 г.

Къде: В ИУ-Варна и онлайн.

Как: С подаване на заявка и резюме на публикация не по-късно от 9.05.2022 г.

С какво: С доклад, пълният текст на който се подава до 17.06.2022 г.

Какво още: Избрани доклади ще бъдат пренасочени за публикуване в периодични издания, партньори на катедрата. Всички останали доклади, изнесени на конференцията, ще бъдат публикувани в електронен сборник.

Полезни връзки:

Указания за авторите

Макет на доклад

Основен сайт на конференцията

 

За автори:

За рецензенти:

За организатори:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2021 Zakon Group LLC