Тържествено честване на 85-годишннината на катедра „Обща икономическа теория“ при ИУ-Варна

На 21 октомври в зала 1 на ИУ-Варна катедра „Обща Икономическа теория“ проведе тържествено събрание по повод 85 години от създаването си и научна конференция на тема „ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ “.

Да уважат събитието от цялата страна пристигнаха колеги и приятели на катедрата. Сред тях бяха д-р Митко Василев- главен управител на Германо-Българска индустриално-търговска камара, колеги от катедра „Икономикс“ при УНСС, от Института за икономически изследвания при БАН, от ПУ „П. Хилендарски“, от Тракийския университет - Стара Загора, от Военната академия "Георги Стойков Раковски".

Ректорът на ИУ-Варна – проф. д-р Евгени Станимиров, приветства катедрата за нейния празник и връчи почетен плакет на нейния ръководител – доц. д-р Христо Мавров. засвидетелствайки значимостта на събитието и сериозния принос на катедрата за развитието на икономическата наука в България и преподаването й до наши дни.

Доц. д-р Ивайло Беев – ръководител на катедра „Икономикс“ в УНСС, поднесе специалните поздравления на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и връчи от негово име почетен плакет на катедрата.

Поздравителни адреси бяха получени от: проф. д-р Ирена Зарева-Зафирова – директор на Институт за икономически изследвания в БАН, проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаски свободен университет, проф. д-р проф. д-р Станимир Кабаиванов – декан на Факултета по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Димитър Златинов – ръководител катедра „Икономика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра „Обща теория на икономиката“ към СА „Д. А. Ценов“, доц. д-р Христина Благойчева – декан на Финансово-счетоводен факултет към ИУ – Варна, проф. д-р Стоян Маринов – декан на факултет „Управление“ към ИУ – Варна, проф. д-р Владимир Сълов – декан на факултет „Информатика“ към ИУ – Варна, доц. д-р Денка Златева – декан на Стопански факултет към ИУ –Варна, проф. д-р Стефан Вачков – ръководител на катедра „Финанси“ към ИУ – Варна, доц. д-р Слави Генов – ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“ към ИУ – Варна, доц. д-р Георги Маринов – ръководител на катедра „Международни икономически отношения“ към ИУ – Варна, доц. д-р Тодор Райчев – ръководител на катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ към ИУ – Варна, доц. д-р Йордан Иванов – ръководител на катедра „Индустриален бизнес и логистика“ към ИУ – Варна, проф. д-р Росен Николаев – ръководител на катедра „Статистика и приложна математика“ към ИУ – Варна, проф. д-р Юлиан Василев – ръководител на катедра „Информатика“ към ИУ-Варна, доц. д-р Владимир Жечев – ръководител на катедра „Маркетинг“ към ИУ – Варна, доц. д-р Добрин Добрев – ръководител на катедра „Управление и администрация“ към ИУ – Варна, доц. д-р Виолета Димитрова – ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ към ИУ – Варна, доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ – Варна, доц. д-р Георгина Луканова – ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“ към ИУ-Варна, доц. д-р Андрияна Андреева – ръководител на катедра „Правни науки“ към ИУ – Варна, доц. д-р Събка Пашова – ръководител на катедра „Стокознание“ към ИУ – Варна.

Водещ на тържеството беше зам.-ръководителят на катедрата доц. д-р Калоян Колев. Той представи кратка история на катедра „Обща икономическа теория“ от нейното създаване – 1937 до днешни дни, като акцентира на личностите в нея. Тези 85 години са белязани с опита и професионалните успехи на няколко поколения преподаватели, учени и възпитаници на катедрата, оставили незаличима диря в историята на Университета.

На събитието бяха поканени всички бивши, вече пенсионирани преподаватели: Проф. дин. Здравко Ковачев, проф. Д-р Владимир Владимиров, проф. д-р Зоя Младенова, доц. д-р Красимира Николова, доц. д-р Диана Карастатева, доц. д-р Ваньо Гаргов. Те получиха специални подаръци в знак на признателност и уважение за годините, посветили в изграждане и поддържане на средата и името на Катедрата. Посмъртно се почетоха с аплодисменти за приноса си проф. дин. Ивона Якимова и проф. д-р Пеньо Михайлов.

Доц. д-р Христо Мавров, ръководител на катедра ‚ОИТ“ подчерта важността на приемствеността и връчи почетни плакети за особен принос на бившите ръководители на катедрата - проф. Ковачев, проф. Владимиров и проф. Младенова.

Особено удоволствие за преподавателите беше присъствието и на значителен брой настоящи студенти, част от които се включиха и в организиране на събитието.

Юбилейното честване на катедрата продължи с пленарните доклади на проф. д-р ик.н. Васил Тодоров (Институт за икономически изследвания при БАН), д-р Митко Василев (главен управител на Германо-българска индустриално-търговска камара) и доц. д-р Христо Мавров, които предизвикаха голям интерес и оживена дискусия. В отделни секции бяха представени 49 доклада от учени от университети и висши училища от цялата страна, от които 23 – присъствено, останалите, посредством видеоконферентна връзка.

Участниците засвидетелстваха високата си оценка и удовлетвореност от провеждането на конференцията.

Докладите са получени и предстои публикуването им в електронен сборник и последващото му индексиране.

Благодарим на всички участници и Ви очакваме отново при следващи събития на нашата катедра.

Гл. ас. д-р Татяна Иванова