Срокове

  • До 25.10.2023 г. – изпращане на заявка за участие чрез формата за заявка за участие на сайта
  • До 28.10.2023 г. – получаване на потвърждение от Организационния комитет за допускане до участие
  • До 31.10.2023 г. – изпращане на сканиран платежен документ на имейл адрес: emc@ue-varna.bg

Такси

Такси за правоучастие:

Такси за присъствено участие

  • 100 лв. – за автор или колектив;
  • 50 евро – за чуждестранен автор или колектив.

Такси за дистанционно участие

  • 50 лв. – за автор или колектив;
  • 25 евро – за чуждестранен автор или колектив.

Таксата за провоучастие дава възможност за участие в конференцията и за публикуване на една статия в списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“  („Construction Entrepreneurship and Real Property“).

Таксата за правоучастие следва да бъде преведена по банков път:

Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR70003125161789 (в лева)
BG87UNCR70003425163758 (в евро)

Основание за плащане: име на участника, такса за участие в конференция на катедра БИНИ при ИУ – Варна. Ако на участника е необходима фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат.

Участниците в конференцията следва да изпратят сканирано копие на документа, удостоверяващ превода на таксата за правоучастие на имейл адрес: emc@ue-varna.bg