Списание „Строително предприемачество и недвижима собственост“  („Construction Entrepreneurship and Real Property“), ISSN 2683-0280, е рецензирано академично научно списание, в което се публикуват оригинални авторови ръкописи, посветени на актуални съвременни икономически проблеми в областта на строителното предприемачество и недвижимата собственост. Стремежът на списанието е да дава път на новаторски идеи, да предизвиква научни дискусии и да отразява научното наследство, като го представя пречупено през призмата на съвременното икономическо развитие.