Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в първото изцяло практическо събитие, насочено към студентската аудитория и бизнеса, в рамките на ЧЕТВЪРТАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, организирана от Икономически университет – Варна.

Целта на уъркшопа е стимулиране на креативността на студентите и насърчаване на тяхното иновативно и управленско мислене. Те ще работят по основни теми от управлението на човешките ресурси като планиране на персонал, анализ и проектиране, набор и подбор, обучение, мотивация и ангажираност. Студентите ще обменят знания и идеи в областта на управлението на човешките ресурси с преподаватели и представители от практиката.

КОГА: 29 септември 2022 г., 16:30 ч.

КЪДЕ: зала 320 на Икономически университет – Варна

УЧАСТНИЦИ: студенти от всички курсове и специалности

РЕГЛАМЕНТ НА УЪРКШОПА:

  • Студентите се разпределят на случаен принцип в екипи от 5 или 6 човека. Всеки от екипите на лотариен принцип избира своя ментор и казус, по който ще работи.
  • Казусите, по които ще работят екипите от студенти и ментор, са базирани на конкретни ситуации от практиката.
  • Всеки екип разполага с 60 минути за работа по казуса и формулиране на отговорите на въпросите.
  • В рамките на определеното от журито време екипите ще представят решението на своя казус посредством презентация. В представянето могат да участват всички членове на екипа или избран от тях представител. Журито има право да зададе уточняващи въпроса.
  • След приключване на представянето компетентното жури оценява екипите по предварително обявени критерии.
  • Студентите могат да заявят участие на следния линк: към заявката.

ВАЖНИ ДАТИ:

  • 25.09.2022 г. – изпращане на заявка за участие на екипите
  • 27.09.2022 г. – получаване на потвърждение за участие
  • 30.09.2022 г. – награждаване на участниците в уъркшопа

Препоръчани статии