34-ТА  МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ“

Сборник

На 23-ти ноември 2019 г.  се проведе 34-тата  Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, организирана от катедра „Икономика и управление на строителството“.

В конференцията взеха  участие представители на академичната общност от Икономически университет – Варна, Университет за национално  и  световно  стопанство – гр. София,  Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София,  Московски регионален социално-икономически институт, Русия, както и представители на бизнеса (Националната асоциация на лицензираните оценители в Румъния).

Официални гости на събитието бяха Иван Табаков, председател на Варненска търговско-индустриална камара, акад. Ячко Иванов, председател на Научно-техническия съюз по строителство в България,  Диана Велинова, председател на Съвета на регионална колегия Варна към Камарата на независимите оценители в България, Людмил Велинов, управител на консултантска и оценителска фирма „Велинов Консулт“- гр. Варна, Юлия Хвърчилкова, член на управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти, Живка Бонева, член на Регионална колегия Варна към Камара на независимите оценители в България,  Дарина Бобева, управител на консултантска фирма „Прива Инвест” ООД-Варна, Стефан Бянов, ЕТ “Златен дъб- Стефан Бянов”, Ваня Димитранова и Иванка Лазарова, агенция за недвижими имоти „Приоритет“- гр. Варна,  Мая Кирилова, агенция за недвижими имоти „Varna Home”, инж. Добромил Добрев, собственик  и управител на агенция за недвижими имоти „Палад“ ЕООД, Йордан Герчев, управител и собственик на „Либра Консулт“ ЕООД, , Мариана Тороманова, управител на агенция за недвижими имоти „Имобила/, инж. Таня Антонова, „Логос“ Айхан Юнал, „Явлена“, чуждестранни студенти, студенти от катедрата и др.

По случай конференцията бяха получени поздравителни адреси от Научно-техническия съюз по строителство в България, катедра „Правни науки“, катедра „Статистика и приложна математика“, катедра „Стокознание“ и катедра „Икономика и управление на търговията“.

Научният форум бе открит от проф. д-р Стоян Стоянов, който даде думата на доц. д-р Божидар Чапаров – заместник-ректор по финанси и проектна дейност на Икономически университет – Варна и ръководител на катедра „Икономика и управление на строителството за приветствие.  В своето обръщение към участниците и гостите доц. Чапаров отбеляза, че конференция се провежда в навечерието на стогодишнината от създаването на университета. Засиленият интерес към нея е обусловен от значението на секторите „Недвижими имоти“ и „Строителство“ в националната икономика.

Поздравление към участниците в конференцията отправи проф. д-р Евгени Станимиров, ректор  на Икономически университет- Варна. Той подчерта значимостта на секторите „Недвижими имоти“ и „Строителство“ като отбеляза, че Българската стопанска камара изчслява интегриран показател за бизнес климата, в който се включват проблемите и развитието на строителството. Акад. Ячко Иванов също поздрави участниците в научния  форум и акцентира, че тематиката на конференцията е от изключително значение за процеса на дигитализация в строителството.

Конференцията  беше организирана  в  три  заседания (пленарно заседание и заседания в две секции). Заключителното заседание премина под формата  на  дискусия  по  въпроси,  свързани с човешките ресурси в сектор „Строителство“, цените на земеделските земи, развитието на пазара на луксозните имоти  и др.

В заключение доц. Чапаров, изказа своята благодарност към организаторите, гостите и участниците в конференцията. Събитието завърши с връчване сертификати на участниците.