Срокове и такси

Срокове за конференцията

  • Подаване на резюмета: 09 май 2022 г.
  • Одобрение на резюметата: до една седмица след получаване на резюметата
  • Подаване на пълен текст на докладите: 17 юни 2022 г.
  • Одобрение на докладите: до две седмици след изпращане на пълния текст

Такси за участие

  • Присъствено участие: 100 лева (50 Евро)
  • Онлайн участие: 40 лева (20 Евро)
  • Докторанти: безплатно
  • Таксите за участие се превеждат по банков път до 31.05.2022 г. при следните условия:

За преводи в лева: IBAN: BG73STSA93003129276200 BIC:STSABGSF 
За преводи в евро: IBAN: BG95STSA93003429276240 BIC:STSABGSF 
Бенефициент: Икономически университет – Варна
Основание: Конференция “Ремаркетинг на реалността” + имена на участника
При желание за издаване на фактура преводът трябва да се осъществи от името на юридическото лице, на чието име трябва да е фактурата.