13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”
18 - 19 октомври 2018 г.

Начало

13-ТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”

ВАРНА 18 - 19 ОКТОМВРИ 2018


посветена на 75 години от създаването

на катедра и специалност "СТОКОЗНАНИЕ"