13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СТОКОВЕДНАТА НАУКА – ТРАДИЦИИ И АКТУАЛНОСТ”
18 - 19 октомври 2018 г.

Организационен комитет

Председател:
Доц. д-р Събка Пашова – председател

Членове:
Доц. д-р Теменуга Стойкова
Доц. д-р Денка Златева
Гл. ас. д-р Ваня Живкова
Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова
Ас. Величка Пеева
Ас. Радослав Радев
Докторант Мими Петрова
Докторант Мариета Стефанова
Докторант Георги Димитров
инж. Маргарита Станкова